Cirkulära material

Hållbara produkter för bygg- och anläggningsarbeten. Genom att utvinna det bästa ur varje material utvecklar vi nya hållbara produkter för dina projekt. Självklart erbjuder de likvärdiga egenskaper och uppfyller samma höga tekniska och miljömässiga krav.

Cirkulära material för ett resurseffektivt samhälle

För att kallas ett cirkulärt material anser vi på Swerock att det skall uppfylla vissa kriterier:

  • Produceras av annan råvara än jungfrulig
  • Kan återanvändas
  • Har likvärdiga eller bättre tekniska egenskaper än konventionella alternativ
  • Har dokumenterat lägre carbon footprint än konventionella alternativ

Vi minskar uttaget av ändliga naturresurser och nyttiggör de som redan är i omlopp – så många gånger och så högt upp i värdekedjan som möjligt. Vi bedriver interna och externa forskningsprojekt i syfte att utveckla resurseffektiva lösningar som samtidigt möter marknadens höga krav på säkerhet och kvalitet.

Våra produkter från cirkulära material

För dig som vill bidra till ett resurseffektivt samhälle utvecklar vi produkter av cirkulära material – hållbara alternativ som självklart erbjuder likvärdiga egenskaper och uppfyller samma höga krav på teknisk och miljömässig prestanda.

  • Asfaltkross för asfalttillverkning, bär- och förstärkningslager, fyllnadsmassor, tillfälliga vägar
  • Fogsand av krossad betong som ger god bindning av marksten och hämmar ogrästillväxt
  • Makadam, singel och sand i olika fraktioner
  • Murar, terrasser och andra konstruktioner i gabionsystem
  • Biokol för träd och planteringar

Kontakta oss för att få reda på tillgång och pris på Din ort