Vattenrening i bygg- och anläggningsprojekt

Med våra mobila enheter renar vi effektivt schaktvatten från vägbyggnationer och förorenat vatten från saneringar. Vi erbjuder en trygg lösning som eliminerar miljörisker och möter myndigheternas krav.

Vattenrening säkrar miljö och myndighetskrav

Under pågående bygg- och anläggningsprojekt ingår i ditt miljöansvar att vatten som släpps ut ska vara rent. Vi har utvecklat ett koncept för att rena vatten från oönskade partiklar och föroreningar, för att eliminera miljörisker och möta myndigheternas krav. Det ger en trygg hantering av exempelvis schaktvatten från vägbyggnationer eller förorenat vatten vid saneringar. Tillsammans identifierar vi ditt specifika behov och väljer det bästa alternativet utifrån kravbild och ekonomi.

Mobila lösningar renar effektivt på plats

Med våra mobila lösningar behandlar vi effektivt överskottsvattnet så att det uppfyller kraven i varje projekt. Vi skräddarsyr våra reningsanläggningar genom att dimensionera och bestycka med rätt komponenter baserat på vattenvolym, analyssvar och platsspecifika förutsättningar. Vi har avancerad utrustning för exempelvis PH-justering, sedimentering, filtrering, flockning och UV-behandling. I våra flexibla lösningar kan även tjänster ingå som projektledning, provtagning och teknisk support.

Vill du veta mer? Kontakta Richard Selander via mail: richard.selander@swerock.se eller på telefon 0725-33 52 84.

 
Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.