För grannar

Här kan du finna information rörande verksamheten i täkten som kan vara av intresse för dig som närboende. Hittar du inte den information du söker eller har andra frågor eller funderingar är du självklart välkommen att kontakta oss.

När spränger vi och varför?

Ordinarie sprängning
För att bryta råvaran till det färdiga stenmaterialet som produceras i täkten behöver vi spränga inom området. Det gör vi sedan lång tid tillbaka med en fast sprängtid på onsdagar kl 13:00. Sprängningen föregås alltid av en sprängsignal fem minuter i förväg.

Beroende på behovet av olika råvarukvalitéer kan vi ibland behöva spränga flera salvor vid samma tillfälle (oftast då två stycken), och då skjuts de med någon/några minuters mellanrum direkt efter varandra.

Reservtid för sprängning
Vid enstaka tillfällen kan det även finnas behov av att spränga vid annat tillfälle under veckan, och av den anledningen har vi en reservtid på torsdagar klockan 13:00. Ett sådant skäl skulle kunna vara att vi för att täcka råvarubehov till produktionen och onsdagen är en ”röd” dag behöver spränga. Ett annat skäl är om det av tekniska skäl inte går att spränga på ordinarie tid, men salvan redan är laddad, så nyttjar vi reservtiden till att spränga denna.

Sms inför sprängning
För att förbättra och utveckla informationen till dig som närboende inför sprängning ges du möjlighet att from juni månad få information via sms.

Önskar du få information inför sprängtillfälle så kontaktar du oss per mail till platsledninggbg@swerock.se eller skickar ett sms till 0725-33 37 20 .

Lämna namn, adress och mobilnummer samt om du önskar meddelande vid samtliga sprängningar eller enbart då vi utnyttjar reservtiden. Vi lägger upp ditt mobilnummer i en kontaktlista där vi kontaktar dig via sms inför kommande sprängning.

Grundvatten
Som ett led i vårt kontrollprogram så följer vi kontinuerligt grundvattennivåerna runt täktens närområde för att följa upp så dessa inte påverkas av vår verksamhet. Detta gör vi i femton olika mätpunkter, och en redovisning av utfallet hittar du i det här dokumentet. För att kunna relatera resultatet från mätningarna till något har vi valt att lägga med en referenskurva som baserar sig på andra relevanta mätningar som SGU (Statens Geologiska Undersökning) gör i vårt närområde. Det vi kan konstatera hittills från dessa mätningar är att nivåerna i de olika mätpunkterna varierar med årstiderna på samma sätt som SGU’s kurva varierar och vi ser heller ingen långsiktig tendens till en avsänkning generellt runt täkten så grundvattennivåerna är konstanta i täktens närområde.

Kontakta oss
Har du frågor eller synpunkter kring verksamheten får du gärna höra av dig till oss via epost platsledninggbg@swerock.se eller via telefon till:

Arbetschef Niklas Osvaldsson 0708-48 76 81
Kundtjänst 031-86 77 00