Ny hjultvätt i Kållered

Varför har Swerock installerat en hjultvätt?

Myndigheter ställer krav på Swerock att vi följer miljölagar både trafik- och arbetsmiljö, för att få driva täkt i Kållered. Grundskälet till att Swerock installerade tvätten är att förhindra att damm, lera och annat material åker med fordon ut på den allmänna vägen. Den allmänna vägen börjar utanför grindarna.

I dagsläget töms 10-15 ton material/dygn ur sedimentationstankar efter hjulavspolning, istället för att materialet hamnar på den allmänna vägen och sopas upp.

Och i och med att förare använder spolbågarnas funktion, stannar materialet på flaket och inte på den allmänna vägen.

Vi vill uppmärksamma er på att tvätten är en avspolning av hjul, fordonet sidor och underrede (över fordon om man väljer den funktionen) och inte en regelrätt fordonstvätt.

Hur fungerar tvätten?

Tvätten startar med hjälp av en fotocell. Hjulavspolning och överspolning kommer igång efter 10 sek, rulla därför sakta upp på rampen. Kör ca 3 km/tim genom hela tvätten som tar ca 30-60 sek beroende på ditt ekipage. Antingen kör du sakta igenom tvätten eller så stannar du till på tvätten för att spola extra undertill, helt beroende på hur smutsigt ditt fordon är.

Trafikljus kommer att monteras upp, för att justera trafikflödet.

Jag vill inte att fordonet/lasset ska få vatten på sig.

Vill du inte få överspolning dvs. vatten från spolbågarna, stanna intill knapparna på din vänstersida. Passera inte knapparna, för då startar fotocellen och tvätten går igång. Stäng av spolbågarna med den mellersta röda knappen. Det tar 5 sek innan vatten stannar upp.

Ifall fordonet framför dig har valt att inte ha överspolning, tar det ca 1 min innan inställningarna går tillbaka till både hjulaspolning och överspolning. Du får själv göra ditt aktiva val och stänga av överspolning.

Varför har man inte valt en annan placering i området?

Tvätten är placerad omedelbart innan utvågen eftersom där har man passerat alla platser där fordonet kan få finmaterial på hjul och underrede.

Varför har man inte sänkt ner rampen?

Tvätten eller själva rampen kunde inte sänkas ner i marken eftersom tre stycken högspänningskablar för hela området ligger precis under rampen. En annan orsak är att om någon form av renovering skulle ske och rampen i och med det tas bort under en viss tid, skulle vägen vara obrukbar.

Bilen tar i tvättens sidor/uppe på /undertill när jag kör igenom

Tvätten är så pass bred och hög att fordon som kan köra på vanlig väg inte har några problem att passera. Upp till spolbågarna är det fri höjd 4,5 meter uppåt och vinkeln på rampen följer normal trafikverksstandard. Bredd på tvätten är 3 meter.

Bommar intill körbanorna

Bommar kommer att monteras upp för att förhindra att fordon tar körbanorna vid sidan om tvätten. Bommen in, kommer fungera på automatik dvs. kör sakta fram mot bommen och  den öppnas automatiskt. På utfarten kommer det att finnas en möjlighet till by-pass för personbilstrafik, och själva bommen kommer ha samma funktion som grindarna har idag.

De fordon som av olika skäl inte skall/ kan köra genom tvätten (för breda/höga, bitumentransporter, styckegodsbilar etc.) och regelmässigt kör ut från området, kommer ha ett telefonnummer till bommen som man ringer när man kommer fram till bommen. Då öppnas bommen för den passagen och stängs igen efter utfart.

För de som inte regelmässigt kör, kommer det finnas en kontaktlista som man kan ringa för att bli utsläppt.

Bilen blir inte ren efter att jag kört igenom hjultvätten?

Vattnet i tvätten är cirkulerat vatten som renas i våra sedimentationstankar, där partiklarna sjunker till botten och vattnet återanvänds. Det finns även en oljeavskiljning i tvätten för att avlägsna rester. Icke återanvänt vatten tillförs kontinuerligt till tvätten och tillförseln av rent vatten ökar med mängden fordon som kör igenom tvätten.

Swerock har lagt till en andra spolbåge, för att skölja bort eventuella rester av finmaterial som kan komma med det återvunna vattnet. Den nya spolbågen spolar av fordonet med nytt rent vatten.

Finns kemikalier i vattnet?

Det finns inga kemikalier i vattnet. En viss mängd salt och damm finns i vattnet via den allmänna vägen men med den andra spolbågen sköljs bilen av med nytt rent vatten. Vägsalt används för att binda dammet som bildas i täkten.

Har tvätten högt tryck på vattnet? finns det risk att min bil blir blästrad?

Tvätten är justerad att släppa ut höga vattenflöden från stora munstycken men med ett lågt tryck.