Om täkten

Här kan du läsa mer om Kålleredstäkten och hur det hela började en gång i tiden.

Sagberget förser berg till västkustbanan
Täktens historia sträcker sig tillbaka till 1920-talet då västkustbanan skulle få en ny sträckning. Tidigare gick den längs Sagsjöns västra kant men nu bestämde man att den skulle dras rakt över sjön på en tryckbank av berg. Tillgången till berg var inget problem då Sagberget låg vid sjöns norra strand, och där kunde man bryta berg av god kvalité. Järnvägen passerade alldeles intill, och det var enkelt att transportera ner det utbrutna berget till arbetsplatsen. Byggtiden var 1922-23, och när järnvägen var klar lämnades stenbrottet i berget som det var.

 

Återupptog brytning i slutet av 1930-talet
Därefter låg verksamheten i träda under många år, fram till slutet av 30-talet. Då reste en av sönerna till familjen Assarsson som drev Skånska makadams bergtäkt i Åstorp till Göteborgsområdet för att undersöka förutsättningarna för att öppna en bergtäkt där. Som historien beskriver det hittade han ingen lämplig plats utan vände hemåt igen. När han åkte söderut på dåvarande riksvägen råkade han få syn på det nedlagda sidouttaget, svängde in och såg potentialen i platsen.

1938 tecknade han ett avtal om makadamleveranser och rättighet att ansluta ett sidospår från täktens område direkt ut på västkustbanan. 1939 startade man upp brytningen igen i det nystartade bolaget Makadambolaget. Sedan drevs bolaget i privat regi fram till 1971 då AB Cementa köpte upp det. Två år senare, 1973, bildades SABEMA som med åren kom att bli synonymt med täkten.

 

Uppstarten
Verksamheten startade i mindre skala, men redan under 40-talet var man uppe i leveranser till byggindustrin på över 100 000 ton per år. De första åren skedde brytningen mestadels med handkraft och den avlönade arbetsstyrkan var avsevärd.

 

Verksamheten växer
Med tiden utökades verksamheten och under första halvan av 60-talet byggdes den stora förkrossanläggningen som kommit bli ett landmärke för täkten genom åren sedan dess. Vid denna tiden var den årliga produktionen uppe i över 1 miljon ton årligen. Då utökades också verksamheten först med Vikans kross på Hisingen, och något senare med täkten i Tagene. Dessa båda anläggningar såldes senare av till Skanska och NCC, och man återgick till att huvudsakligen koncentrera verksamheten till Kållered.

 

Nutid
Även idag är ett av täktens adelsmärken järnvägsspåret som går i på området och fortsatt är i drift. Det gör att täkten är en av endast tre aktiva täkter i södra Sverige som medger den typen av direktleverans på järnvägsvagnar. Leveransområdet för järnvägsballast från täkten är i och med det i stort sett hela västra Götaland och Halland. Totalt levereras ut ca 1 miljon ton årligen.

Inom området finns idag två asfaltsverk och en betongfabrik. Det gör att man får en effektiv materialhantering och kan hålla nere transportbehovet för stenmaterialet till ett minimum innan det blandas in i betong och asfalt för leverans ut till slutkunder. All fast utrustning i täkten drivs idag med el och genom det kan koldioxidutsläppen hållas låga. En annan styrka med täkten är dess närhet till Mölndal, Kungsbacka och Göteborg som är de huvudsakliga avsättningsområdena för materialet från täkten. Det tillsammans med att  täkten ligger i direkt anslutning till E6 gör kan trafiken från täkten snabbt komma ut på huvudvägar och nå byggplatserna med så liten påverkan på trafiken som möjligt. Verksamheten inom området sysselsätter idag ca 2-300 personer vilket gör den till en av Mölndals större arbetsplatser.

 

Framtid
Målet för verksamheten i täkten i framtiden är att erbjuda ett fullt sortiment av alla typer av stenmaterial till privatkunder, byggindustrin och infrastrukturprojekt. Det skall produceras, vidareförädlas och levereras med hållbarheten i fokus. Återvinning av bergmaterial, asfalt och betong kommer vara en naturlig del för att minska förbrukningen av nyproducerat material . Ett annat område som vi jobbar aktivt med är den biologiska mångfalden där vi i samarbete med andra aktörer målinriktat jobbar med projekt för att utveckla och förbättra förutsättningarna för flora och fauna i vårt närområde. Vi jobbar också kontinuerligt med effektiva och kundanpassade lösningar. Med Swerock som leverantör blir byggandet lite enklare.
Här kan du läsa en rapport från 2016 , en rapport från 2017 och här kan du läsa om uppföljning och utvärdering av projekt Sagsjön.