Vårt produktutbud

Sortering/Fraktion

Sorteringen förklarar storleken på stenen i mm. Exempelvis beskriver 2/5 att stenen är mellan 2 – 5 mm i storlek.

Naturgrusprodukter

Singel = Naturligt rundade stenar som sorterats och ej krossats

Makadam Natur = krossat material av natursten

Sand bakbar                       0/2

Sand tvättad                       0,1/1 | 0,5/2

1 m3 väger ca 1,3 ton.

Singel                                 1/3 | 2/5 | 4/8 | 8/11 | 8/16 | 16/32 | Kullersten

1 m3 väger ca 1,5 ton.

Makadam Natur                 8/11 | 8/16

1 m3 väger ca 1,5 ton.

Grus Natur                          0/8 kringfyllnad | 0/8 häst-, park- & rosslabalndning

1 m3 väger ca 1,5 ton.

Stenmjöl Natur                   0/4 | 0/8

1 m3 väger ca 1,5 ton.

Bergkrossprodukter

Bergkross, makadam och stenmjöl är helt krossade produkter från en bergtäkt.

Stenmjöl                             0/4 | 0/8

Bergkross                           0/16 | 0/32 | 0/63

1 m3 väger ca 1,7 ton.

Makadam                           2/6 | 4/8 | 8/16 | 16/25  

1 m3 väger ca 1,5 ton.

Jord-, barkprodukter & övrigt

Hasselfors E-jord mineral | Trädgårdsjord Bio

Swerock Planteringsjord | Anläggningsjord

Täckbark 10/40 | 0/12

Kallasfalt

 

Beställning

Skickas till: Uppsala.terminalen@swerock.se

Beräkna mängden