Stenungsund Hälle Terminal

I Stenungsund bedriver vi mottagning och sortering av överskottsmassor inkluderat mottagning av inerta avfallsslag så som asfalt och betongavfall. Betongavfall och återvinningsasfalt krossas och säljs vidare till lämpliga projekt.

Kontakt

Hubert Malmström

Arbetschef

Telefon: 0725-33 38 22

Dela det här på: