Tösta Miljöanläggning

Tösta anläggning hittas längs med väg 56 cirka 15 km norr om Västerås stad.
Här tar vi endast emot material som är provtaget och klassat.

Kontakt

Jessica Stjernholm

Avdelningschef

Telefon: 0733-37 65 99

Jan Pettersson

Arbetschef

Telefon: 0733-84 71 53