Göteborg Tagene Miljöanläggning

Inom Tagene bedriver vi mottagning av rena schaktmassor, betong och asfalt.

Kontakt

Håkan Johansson

Arbetsledare

Telefon: 0733-84 13 25