Göteborg Tagene Miljöanläggning

Inom Tagene bedriver vi mottagning av rena schaktmassor, betong och asfalt.

Kontakt