Karlstad Malma Miljöanläggning

Inom Malmakrossen bedriver vi mottagning och sortering av överskottsmassor inkluderat mottagning av inerta avfallsslag så som tjärasfalt och betongavfall.

David Jansson

Platschef

Telefon: 0725-33 32 29