Stenungsund Hälle Miljöanläggning

I Stenungsund bedriver vi mottagning och sortering av överskottsmassor inkluderat mottagning av inerta avfallsslag så som asfalt och betongavfall. Betongavfall och återvinningsasfalt krossas och säljs vidare till lämpliga projekt.

Kontakt