Referensprojekt Miljötjänster

Västerbytorp, Rosersberg

Arbetet omfattar crashning samt krossning betong och asfalt på uppdrag av Märsta Förenade Åkeriföretag på deras anläggning Västerbytorp strax norr om Rosersberg. Swerock ansvarar för krossning av inkommande material till förutbestämda fraktioner samt provtagning av de fraktioner som erbjuds för försäljning.

Byggtid 2016-2018
Kund Märsta Förenade Åkeriföretag AB
Läs mer

Messingen, Upplands Väsby

Arbetet omfattar marksanering inför bostadsbyggande. Swerock har tillhandahållit lösningar för mottagning av MKM-material, IFA-material samt PCB-förorenad jord klassade som farligt avfall i sådana halter att det krävs destruktion. Massor klassade som MKM samt IFA har transporterats till Swerocks egen mottagningsanläggning. PCB-förorenad jord har...

Byggtid 2016
Kund Peab Anläggning AB
Läs mer

Rivning och sanering, Göteborg

Arbetet omfattar rivning och sanering av mark och byggnader tillhörande en nerlagd ytbehandlingsindustri. På fastigheten har kemiskt ytbehandlingsverksamhet bedrivits vilket har kontaminerat marken och de närliggande byggnaderna. Föroreningarna består av tungmetaller (främst nickel, bly, zink och krom VI) och klorerade lösningsmedel (triklorety...

Byggtid 2016
Kund Bodycote Thermotreat AB
Läs mer

Sluttäckning, Tagene

Arbetet omfattar sluttäckning av en gammal deponicell på Tagene, Göteborg. Deponicellen är sedan tidigare avslutad och sluttäckt. Deponicellen har under senare år fått problem med inträngande regnvatten som då bildat stora volymer lakvatten. Swerock utför nu kompletterande tätning och sluttäckning som omfattar såväl täckning med lera, byggnation...

Byggtid 2016-2018
Kund Renova miljö AB
Läs mer

Deponi, Västerås

Arbetet omfattar sluttäckning av en IFA-klassad deponi som avslutades 2008. Sluttäckningen omfattar såväl terrassering av deponin som utläggning av tätskikt, dränskikt och överliggande skyddsskikt. Utöver detta anläggs ny lakvattendamm samt nya rörledningar för avledning av vatten. För arbetet finns egenkontrollprogram upprättat både avseende om...

Byggtid 2016-2021
Kund Swerock AB
Läs mer

Sunderby avfallsdeponi, Luleå

Projektet omfattar ledning och genomförande av sluttäckning av Sunderby avfallsdeponi i Luleå. Deponin är indelad i 4 st huvudetapper vilka sluttäcks successivt. Arbetet omfattar terrassering samt anläggande av tätskikt, skyddsskikt och växtetablering.

Byggtid 2014-2020
Kund Luleå Renhållning AB
Läs mer

Selånger och Lucksta, Sundsvall

Entreprenaden omfattar åtgärder för 2 st nedlagda soptippar med olika åtgärdsmetoder. Selånger ska terrasseras och sluttäckas med rena jordmassor. Vid Lucksta ska skrot och skräp rensas från området. Förberedande arbeten ingår i form av trädfällning. Total masshantering ca 10 000 kbm

Omfattning 10 000 kbm
Byggtid 2016-2017
Kund Sundsvalls kommun
Läs mer

Norrskenet, Luleå

Projektet omfattar rivning av flerfamiljshus och handelslokaler. Kartläggning av underliggande markförorening samt schaktsanering och omhändertagande av förorenade schaktmassor. Arbetet har bedrivits som underentreprenad till Peab Anläggning och Peab bygg vilka skall uppföra ett nytt flerfamiljshus på inom kvarteret. Swerock sköter även avfalls...

Byggtid 2017
Kund Peab anläggning och Peab Bygg
Läs mer

Stadshuset, Kiruna

Underentreprenaden omfattar hantering av verksamhetsavfallet som uppkommer under byggtiden av det nya stadshuset i Kiruna. Peab Sverige AB är totalentreprenör. Swerock sköter avfallshanteringen och Cliffton Mining står för transporterna.

Byggtid 2016-2018
Kund Peab Sverige AB
Läs mer

Sanering Krokslätt, Göteborg

Arbetet omfattar saneringsentreprenad av en gammal industrifastighet. Från 1940-talet och framåt har olika verksamheter bedrivits, bland annat bryggeri, väveri, mindre bensinstation, verkstäder mm. Saneringen omfattar teknisk schakt som behövs för grundläggning av parkeringsgarage och byggnation. Saneringen och teknisk schakt sammanfaller väl v...

Byggtid 2015-2017
Kund JM, Skanska och Södra Centrum Krokslätt HB
Läs mer

Spårbyte Bastuträsk, Boden

Projektet omfattade utförande av mekanisk behandling av gammal spårmakadam, avlastning och hantering av gamla spårslipers och lastning av nya betongsliper. Transport och omhändertagande av utsorterad deponifraktion samt vattenrening av förorenat dagvatten.

Byggtid 2016-2017
Kund Strukton Rail AB
Läs mer

template

template

Omfattning
Byggtid
Kontraktssumma
Kund
Arkitekt
Konstruktör
Läs mer

 • Status
 • Status
 • Tillträde
 • Bostäder
 • Rum
 • Boyta
 • Tomtarea
 • Pris
 • Debt free price
 • Månadsavgift
 • Säljstart
 • Säljstart
Läs mer