Stadshuset, Kiruna

Underentreprenaden omfattar hantering av verksamhetsavfallet som uppkommer under byggtiden av det nya stadshuset i Kiruna. Peab Sverige AB är totalentreprenör. Swerock sköter avfallshanteringen och Cliffton Mining står för transporterna.

Byggtid
2016-2018
Kund
Peab Sverige AB