Vi tar vår kompetens och vår teknik till Er

Våra behandlingsentreprenader erbjuder smidiga lösningar där förorenad mark, avfall och rivningar eller industriella restprodukter kan hanteras på plats för ökad miljövinst och bättre ekonomi. Vi säkrar miljö, lagkrav och ekonomi i alla steg. Full spårbarhet och transparens skapar trygghet för dig som kund.

Tryggt och enkelt med behandlingsentreprenader

För en trygg och enkel lösning utför vi behandlingsentreprenader eller saneringsentreprenader där vi tar helhetsansvar för att säkra miljö, lagkrav och ekonomi i ditt projekt.  Exempel på arbeten vi kan utföra:

  • Rivning och sanering av byggnader samt återvinning av avfallet
  • Kartläggning av markföroreningar
  • Rening av förorenade massor on-site eller in-situ
  • Åtgärder för att hindra återkontaminering
  • Sortering, krossning och siktning
  • Spårbarhet och transparens skapar trygghet

Vi säkerställer full spårbarhet av samtliga fraktioner och väl dokumenterade analyser som intygar att återvinning eller bortskaffande har skötts korrekt. Samtliga uppdrag styrs via avtal där vi tydligt specificerar omfattning och ansvarsgränser, och beskriver hur det praktiska arbetet kommer att gå till. På så sätt skapas tydlighet och transparens gentemot dig som kund.