Kontakta oss

Vad glada vi blir att du vill kontakta oss! Här nedan hittar du våra kontor, anläggningar, täkter och terminaler. Är du osäker på vart du ska vända dig är du alltid välkommen att kontakta vår växel. Vi finns här för dig och ser fram emot att höra ifrån dig.

Tel: 0431 44 96 30

Hitta till oss

Filtrera på typ:

Peabkoncernens visselblåsartjänst

Bolagen i Peabkoncernen vill upprätthålla ett öppet affärsklimat och en hög affärsetik, med säkerhet och respekt för de människor som berörs av vår verksamhet.

Misstänker du att det finns ett missförhållande i något av Peabs bolag? Ett missförhållande kan exempelvis vara korruption, diskriminering, säkerhetsbrister eller miljööverträdelser. Peab har nolltolerans mot detta.

Ju tidigare ett missförhållande inom bolaget kan upptäckas desto bättre, och våra medarbetare / konsulter / lärlingar / underentreprenörer kan bidra med självkorrigering snabbt.

Du ombeds att kontakta din arbetsledare eller chef för frågor som rör generellt missnöje på arbetsplatsen, din anställning, samarbetssvårigheter,  eller liknande. Självklart kan du rapportera systematiska överträdelser mot Peabs riktlinjer.