Maskintjänster för alla dina entreprenadprojekt

Med skickliga förare och moderna entreprenadmaskiner underlättar vi dagligen för kunder runt om i landet, från stora byggbolag till enskilda privatpersoner.

Lång erfarenhet och specialistkompetens

Med över 50 års erfarenhet är vi en av Sveriges största leverantörer av maskintjänster till entreprenadprojekt. Säkerhet står alltid i fokus när vi utför våra uppdrag. Våra förare har självklart förarbevis för alla maskintyper de hanterar samt erforderlig utbildning för arbete på väg enligt Trafikverkets regler. De har även specialistkompetens för att utföra arbeten med starkströmskabel eller spårgående arbeten. 

Modern maskinpark för alla behov

Vår maskinpark uppdateras kontinuerligt för att erbjuda det ditt projekt kräver. Flertalet av våra maskiner är exempelvis utrustade med maskinstyrning och GPS. I dagsläget omfattar vårt utbud över 800 entreprenadmaskiner med utrusning för en mängd olika behov:

Bandgrävmaskiner

Med kapacitet från 3 till 50 ton och en mängd tillbehör täcker vi alla behov, från kabelgrävning och dränering av villatomter till stora schaktarbeten.

Hjulgrävmaskiner

Optimal i alla miljöer tack vare snabb förflyttning mellan arbetsplatser. Används även för lastning och lossning. Ett stort antal tillbehör erbjuder många olika funktioner.

 

 

Bandschaktare

För flyttning av större schakt- och jordmassor har vi tio bandschaktare i olika storlekar, alla utrustade med maskinstyrning och GPS.

Hjullastare

Vårt utbud stäcker sig från 10-tons servicemaskiner till 25-tons lastmaskiner med mycket hög kapacitet. Här finns alltid rätt maskin för ditt uppdrag.

Dumprar

Vid transport av massor över svår terräng, exempelvis då vägar saknas, är dumpern oslagbar. Vi har kraftpaketen som löser de riktigt tuffa uppgifterna. 

Krantjänster – när du behöver flytta stort som smått

När det finns behov att både lasta och lossa material är kranbil det optimala redskapet. Vi har kranbilar för alla typer av lyft och inget jobb är för stort eller för litet.

Komplett utbud av kranbilar

Vi har lämpliga fordon, oavsett om du behöver få ett lass matjord levererat till tomten, förse ditt höghusbygge med taktegel, transportera och montera huselement eller flytta arbetsbodar. I vår fordonspark finns allt från mindre tvåaxlade kranbilar till stora fyraxlade bodbilar med över 100 tonmeters kranar och en räckvidd upp till 35 meter. Vi har även alla tillbehör som kan behövas, t ex jibb eller bilar med tipp. Våra brädgårdsbilar med fasta flak lämpar sig för transport av gods till såväl stora byggarbetsplatser som privatpersoner. Våra kran- och skopbilar levererar grus och jord till trädgårdar runt om i Sverige.

Trädfällning

Har du träd som behöver fällas? Då har vi lösningen. Med en kranbil med monterad grip och kapaggregat sågar vi ned hela träd eller enstaka grenar, snabbt och säkert. Vi sköter även borttransporten av trädresterna.