ECO-Betong – vår klimatförbättrade betong

ECO-Betong är Swerocks standardbetong och en svensk klimatförbättrad betong som ger fantastiska möjligheter att fortsätta bygga vårt moderna samhälle. Genom att ersätta en del av cementen med alternativa bindemedel så som slagg kan betongens CO2-utsläpp minska med upp till 50 % beroende på användningsområde. Detta är bara ett av flera grepp vi tar för att ha en klimatneutral betong på marknaden år 2030.

Produktbeskrivning av ECO-Betong

ECO-Betong finns att beställa för gjutningar både inom- och utomhus, där krav på exponeringsklass finns för konstruktionen. ECO-Betong finns både för låga exponeringsklasser (X0/ XC1) såväl som höga (XD3/XF4). Den kan levereras i alla konsistensklasser, inklusive SKB, samt med största stenstorlek (dmax) från 8 till 32 mm beroende på tillgängliga delmaterial i respektive fabrik.

Användningsområden

ECO-Betong kan används till alla typer av konstruktioner. Den har högre sulfatresistens, vilket gör den lämplig för sulfatrika miljöer. Värmeutvecklingen blir lägre med minskad risk för termiska sprickor.

Egenskaper

Stenstorlek
Största stenstorlek (dmax) från 8 till 32 mm. Stenstorleken kan variera mellan fabriker i landet.

Hållfasthet
ECO-Betong™ finns för alla hållfasthetsklasser.

Konsistensklasser
Kan levereras i alla konsistensklasser, inklusive SKB.

Exponeringsklass
ECO-Betong finns för alla exponeringsklasser.

Under härdning
Minskad värmeutveckling.
Långsammare hållfasthetsutveckling.

Fördelar med ECO-Betong

I färskt tillstånd

  • Lättare att arbeta med
  • Längre öppethållande

Under härdning

  • Minskad värmeutveckling
  • Långsammare hållfasthetsutveckling

I färdighärdad betong

  • Jämförbar hållfasthet vid 28 dygn jämfört med CEM I betong
  • Minskad porositet som ger tätare betong med förbättrad beständighet vid inträngning av skadliga ämnen
  • Minskad mängd reaktiva ämnen (kalciumhydroxid) vilket ger förbättrad beständighet vid kemisk attack

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till. 
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.         

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.