ECO-Betong

Genom att satsa på alternativa bindemedel i betong kan vi erbjuda våra kunder en produkt som ger mindre klimatbelastning och skapar en förbättrad prestanda.

I ECO-Betong har vi ersatt en del av cementen med Merit som är framställt av en biprodukt inom stålindustrin. Genom att använda Merit istället för cement kan vi sänka betongens koldioxidutsläpp med upp till 50 %. 

Betong med slagg är en väl beprövad produkt internationellt med många tekniska fördelar. Den har goda egenskaper både i färskt tillstånd, under härdning och som färdig betong. ECO-Betong ger en längre livslängd och skapar en högre beständighet. Den blir tätare och mer motståndskraftig mot skadliga ämnen. Den har högre sulfat resistens, vilket gör den lämplig för undervattens konstruktioner. Värmeutvecklingen blir lägre med minskad risk för termiska sprickor. Dessutom ger ECO-Betong en ljusare färg som minskar behov av belysning i exempelvis tunnlar.

”Vår vision och målsättning är att all betong i Sverige ska vara klimatneutral år 2045 och att det ska finnas klimatneutral betong på marknaden år 2030.”

ECO-Betong ger många fördelar genom hela processen.

 I färskt tillstånd
− Lättare att arbeta med
− Längre öppethållande

Under härdning
− Minskad värmeutveckling
− Långsammare hållfasthetsutveckling

I färdighärdad betong
− Jämförbar hållfasthet vid 28 dygn jämfört med CEM I betong
− Minskad porositet som ger tätare betong med förbättrad beständighet vid inträngning av skadliga ämnen.

Projekt

Gjuteriet

Oatleys nya huvudkontor i ECO-Betong och återvunna material.

Kvarteret Spåret

Kv Spåret i Malmö är ett hyreshus med 80 lägenheter som beräknas stå klart sommaren 2021.