Vårt erbjudande - Helheten

Swerock är en av Sveriges största leverantörer av material och tjänster till bygg- och anläggningsbranschen.

I erbjudandet ingår ballast, betong, transport- och maskintjänster samt miljötjänster som återvinning, marksanering och vattenrening. Med gedigen kunskap, personligt engagemang och lokal närvaro skapar vi helhetslösningar som gör ditt projekt mer hållbart.

Produkter

Ballast för alla dina projekt

Med täkter och terminaler i hela landet finns vi alltid nära dig och dina projekt. Här tillhandahåller vi produkter som möter högt ställda kvalitets- och miljökrav och kan ta helhetsansvar för dina leveranser.

Betong - framtidens byggmaterial

Vår kunniga personal guidar dig till den lösning där betongens egenskaper nyttjas på bästa sätt, oavsett om det handlar om en komplicerad brokonstruktion eller en husgrund.

Tjänster

Mottagning som gör byggandet mer hållbart

Vi hjälper dig att skapa ett optimalt materialflöde som frigör tid och säkerställer hållbarhet i alla led.

Transporter med flexibilitet för alla behov

Med stor bredd av fordonstyper hanterar vi såväl totallösningar som enskilda uppdrag. Bland våra kunder finns stora och små byggbolag, kommuner, myndigheter och privatpersoner.

Återanvändning för ett resurseffektivt samhälle

Genom värdeskapande återanvändning och återvinning minimerar vi miljöpåverkan och bidrar till ett resurseffektivt samhälle.

Maskintjänster för alla dina entreprenadprojekt

Med skickliga förare och moderna entreprenadmaskiner underlättar vi dagligen för kunder runt om i landet, från stora byggbolag till enskilda privatpersoner.

Vattenrening

Med våra mobila enheter renar vi schakt- och länshållet vatten från alla typer av bygg- och anläggningsprojekt samt vid marksaneringar och muddringsarbeten.

Filtrera på typ: