Återanvändning för ett resurseffektivt samhälle

Genom värdeskapande återanvändning och återvinning minimerar vi miljöpåverkan och bidrar till ett resurseffektivt samhälle. Med lång erfarenhet och trygga helhetslösningar omvandlar vi avfall och restmaterial till nya hållbara produkter.

Värdeskapande återvinning sparar resurser

Swerock arbetar med värdeskapande återanvändning och återvinning av avfall och restmaterial från bygg- och anläggningsprojekt samt industriprocesser. Vi minimerar miljöpåverkan från farliga ämnen genom en säker och korrekt hantering. Vi förlänger materialens livslängd genom att låta dem komma till nytta i nya projekt. Vi använder dem för att utveckla nya produkter som bidrar till ett resurseffektivt kretslopp. Tillsammans med våra kunder och samarbetspartners skapar vi mervärden och bidrar till ett hållbart samhälle. 

Helhetslösningar gör det enkelt att ta ansvar

Hos oss arbetar kunniga miljöexperter med lång och bred erfarenhet. Det innebär att vi kan erbjuda unika helhetslösningar där vi tar hand om hela kedjan, från provtagning och klassificering till omhändertagande och bearbetning. Vi sköter myndighetskontakter och ser till att dokumentationen hanteras på ett korrekt sätt vid anmälnings- och tillståndsärenden. Resultatet är en trygg och ansvarsfull lösning med hänsyn till miljö, lagkrav och ekonomi. Ladda ner information om ny Skatt för avfallsförbränning 

Restproduktförädling processindustri

Vid produktion inom, stål- massa- och pappersindustrin uppstår olika restprodukter i form av biprodukter och avfall. Dessa restprodukter har egenskaper som gör att de kan ersätta jungfruliga råvaror i bygg- och anläggningsmaterial. Inom Swerock har vi expertisen och resurserna att hantera dessa material och skapa hållbara lösningar.

Kvalitetssäkring och dokumentation

För att säkerställa att de restprodukter som förädlas möter de krav som ställs för olika ändamål är kontroller och dokumentation av kvalité A och O. Inom Swerock har vi egna laboratorier med lång erfarenhet av sådana kontroller. Vi ansvarar för att upprätta Produktspecifikationer, Säkerhetsdatablad, samt CE märkning och Prestandadeklaration av de produkter vi tar fram. 

Funktionslösningar som tar hand om hela flödet

Med Swerocks funktionslösningar inom Restproduktförädling får du som kund en trygg partner genom hela kedjan, med ett tydligt ansvar för helheten. Vi löser uppgifter som:

  • Internlogistik
  • Bearbetning och lager
  • Statistik
  • Distribution och avyttring
  • Drift/efterbehandling av industrideponier

Er resa mot ett enklare och mer värdeskapande material börjar vid en kontakt med oss.

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till. 
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.         

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.