Ballast - en viktig resurs

Bortsett från vatten är ballast den näst största råvaran i Sverige. Utan ballast har samhället ingen fungerande infrastruktur och det sägs att varje person gör av med cirka 7 ton ballast per år. På Swerock producerar vi material till en mängd olika användningsområden, bland annat betong- och asfalttillverkning, hus-, väg- och järnvägsbyggnationer. För att bidra till ett mer cirkulärt byggande använder vi också återvunna råvaror för att tillverka ECO-Ballast som uppfyller samma krav som jungfruligt material.

Med täkter och terminaler nära dig

Vi är en av landets största leverantörer av ballast med cirka 150 täkter. Närheten till dig som kund innebär snabba och säkra leveranser, av rätt produkter i rätt tid med jämn och hög kvalitet. För en ännu enklare hantering kan du överlåta till oss att planera och samordna dina transporter. Med strategiskt belägna täkter minimerar vi transporter och utsläpp, inte minst inom vår egen verksamhet. Här placerar vi våra betongfabriker och återvinningsanläggningar där råvarorna och behoven finns.

Ansvar för miljö och närboende

Det ställs höga krav på företag som vill etablera och driva täkter, och vi tar vårt ansvar på största allvar. Som tillståndspliktig verksamhet kontrolleras den av myndigheter för att säkerställa att alla krav följs. Bland annat utreds förväntad påverkan på natur- och kulturvärden och en efterbehandlingsplan fastställs innan driften startar. Löpande kommunikation med närboende är något vi prioriterar och vi vidtar åtgärder för att minimera störning i form av buller, vibrationer och damning från sprängning och transporter.

Här kan du enkelt räkna ut mängd och vikt på valt material.

Här hittar du broschyrer, produktblad och mer information om våra ballastprodukter.

Projekt

Ett av Sveriges största leveransprojekt av ballast

På rekordtid har Swerock levererat 124 000 ton kross till Hacksta industriområdet i Västerås där Icas nya fryslager ska byggas. Den totala ytan är på ca 60 000 kvm och den är numera fylld av cirka 34 000 ton ECO-Ballast och cirka 90 000 ton bergkross.

Makadam fraktades ut med pråm

När Varvsbassängen skulle uppgrundas i Malmö, stod Swerock för leveransen av 47 000 ton makadam. Tack vare det blir vattnet klarare och det skapas en bättre livsmiljö för djur och växter.

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till. 
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.         

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.