Masshantering som sparar miljö och ekonomi

Hantering av överskottsmassor är ett växande bekymmer i allt fler bygg- och anläggningsprojekt. Swerock erbjuder helhetsansvar och expertkunskap som säkerställer en resurseffektiv hantering och maximerar nyttan av varje material.

Cirkulära material

Hållbara produkter för bygg- och anläggningsarbeten. Genom att utvinna det bästa ur varje material utvecklar vi nya hållbara produkter för dina projekt. Självklart erbjuder de likvärdiga egenskaper och uppfyller samma höga tekniska och miljömässiga krav.

Cirkulära material för ett resurseffektivt samhälle

För att kallas ett cirkulärt material anser vi på Swerock att det skall uppfylla vissa kriterier:

  • Produceras av annan råvara än jungfrulig
  • Kan återanvändas
  • Har likvärdiga eller bättre tekniska egenskaper än konventionella alternativ
  • Har dokumenterat lägre carbon footprint än konventionella alternativ

Vi minskar uttaget av ändliga naturresurser och nyttiggör de som redan är i omlopp – så många gånger och så högt upp i värdekedjan som möjligt. Vi bedriver interna och externa forskningsprojekt i syfte att utveckla resurseffektiva lösningar som samtidigt möter marknadens höga krav på säkerhet och kvalitet.

Våra produkter från cirkulära material

För dig som vill bidra till ett resurseffektivt samhälle utvecklar vi produkter av cirkulära material – hållbara alternativ som självklart erbjuder likvärdiga egenskaper och uppfyller samma höga krav på teknisk och miljömässig prestanda.

  • Asfaltkross för asfalttillverkning, bär- och förstärkningslager, fyllnadsmassor, tillfälliga vägar
  • Fogsand av krossad betong som ger god bindning av marksten och hämmar ogrästillväxt
  • Makadam, singel och sand i olika fraktioner
  • Murar, terrasser och andra konstruktioner i gabionsystem
  • Biokol för träd och planteringar

Ladda ner Allmänna villkor - tjänster samt mottagning av avfall/försäljning av återvunna produkter

Lokal närvaro med hög kompetens

Vi arbetar nära våra kunder och tar helhetsansvar för en miljösäker och kostnadseffektiv hantering av alla typer av överskottsmassor, även förorenade. Vi kan hjälpa till med provtagning och klassificering. Våra strategiskt belägna anläggningar ger en lokal närvaro som ökar tillgängligheten och minimerar transportavstånden. Mekanisk bearbetning sker med en modern maskinpark och ändamålsenlig specialutrustning – och med en medveten strategi att så långt som möjligt återanvända massorna i cirkulära materialflöden.

Här hittar du vår mottagningsblankett.