Vi gör byggandet mer hållbart

Swerock är en av landets största leverantörer av material och tjänster till bygg- och anläggningsbranschen. Med gedigen kunskap, personligt engagemang och lokal närvaro skapar vi helhetslösningar som gör ditt projekt mer hållbart.

Swerock är den självklara partnern om du ska bygga en bro, anlägga en järnväg, schakta inför ett husbygge eller rena överskottsmassor. Genom stora satsningar på utveckling och med hållbarhet som främsta drivkraft ligger vi i framkant när det gäller att skapa smarta lösningar för framtidens byggande. 

Riktlinjer för internt arbete och extern samverkan

Ett antal riktlinjer vägleder vårt interna arbete och vår samverkan med externa parter. Det gäller inte minst hur vi tar ansvar för säkerhet, schysta villkor och etiskt agerande i hela kedjan. Vi arbetar ständigt med att sätta mål och vidta åtgärder för att utveckla vår verksamhet vad gäller kvalitet i produkter och processer, en god arbetsmiljö och minimerad miljöpåverkan. Som ett led i detta är Swerocks arbetssätt kvalitets- och miljöcertifierat sedan 2001. Du hittar våra certifikat, policyer och riktlinjer under Dokument.

Företagsuppgifter

Swerock AB
Box 1281
262 24 Ängelholm

Tel +46 431-44 96 30
Fax +46 431-44 96 21

Organisationsnummer:
55 60 81-3031

Säte:
Helsingborg

Fakturaadress för leverantörsfakturor:
Swerock AB
Box 1281
262 24 Ängelholm

Bilder ur ett arbetsmiljöperspektiv

Swerock tar arbetsmiljöfrågor på stort allvar och arbetar systematiskt för att skapa säkra arbetsplatser. Det finns variationer gällande vilken säkerhetsutrustning som används beroende på vilka regler som gäller nationellt och på vilken typ av verksamhet som bedrivs.

På varje arbetsplats görs alltid riskbedömning innan eventuella undantag beslutas.

Personer på bild i Swerocks tryckta och digitala kanaler bär personlig säkerhetsutrustning enligt de krav för aktuell verksamhet, arbetsplats och land som gällde vid fototillfället. Kraven kan ha ändrats därefter.