Vi gör byggandet lite enklare

Swerock är en av landets största leverantörer av material och tjänster till bygg- och anläggningsbranschen.

I vårt erbjudande ingår betonggrus och bergkross, transporter och entreprenadmaskiner samt recycling. Vi skapar helhetslösningar som gör ditt projekt lite enklare. Med gedigen kunskap, personligt engagemang och lokal närvaro är vi den självklara partnern om du ska bygga en bro, anlägga en järnväg, schakta inför ett husbygge eller rena överskottsmassor.

Genom stora satsningar på utveckling och med hållbarhet som främsta drivkraft ligger vi framkant när det gäller att skapa smarta lösningar för framtidens byggande. 

Riktlinjer för internt arbete och extern samverkan

Ett antal riktlinjer vägleder vårt interna arbete och vår samverkan med externa parter. Det gäller inte minst hur vi tar ansvar för säkerhet, justa villkor och etiskt agerande i hela kedjan. Vi arbetar ständigt med att sätta mål och vidta åtgärder för att utveckla vår verksamhet vad gäller kvalitet i produkter och processer, en god arbetsmiljö och minimerad miljöpåverkan. Som ett led i detta är Swerocks arbetssätt kvalitets- och miljöcertifierat sedan 2001. Du hittar våra certifikat, policyer och riktlinjer under Dokument.

Företagsuppgifter

Swerock AB
Box 1281
262 24 Ängelholm

Tel +46 431-44 96 30
Fax +46 431-44 96 21

Organisationsnummer:
55 60 81-3031

Säte:
Helsingborg

Fakturaadress för leverantörsfakturor:
Swerock AB
Box 1281
262 24 Ängelholm

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.