Vårt tjänsteutbud är helheten

Med lång erfarenhet och gedigen kunskap erbjuder vi anläggningstransporter, industritransport, kran- och maskintjänster samt avfallshantering och miljötjänster.

Mottagning

Swerock erbjuder helhetsansvar och expertkunskap som säkerställer resurseffektiv hantering och maximerar nyttan av varje material.

Miljötjänster för återanvändning & återvinning

Swerock arbetar med värdeskapande återanvändning och återvinning av avfall och restmaterial från bygg- och anläggningsprojekt samt industriprocesser.

Transporter med flexibilitet för alla behov

Med stor bredd av fordonstyper hanterar vi såväl totallösningar som enskilda uppdrag. Bland våra kunder finns stora och små byggbolag, kommuner, myndigheter och privatpersoner.

Maskintjänster för alla dina entreprenadprojekt

Med skickliga förare och moderna entreprenadmaskiner gör vi dagligen livet lite enklare för kunder runt om i landet, från stora byggbolag till enskilda privatpersoner.

Vattenrening

Med våra mobila enheter renar vi schakt- och länshållet vatten från alla typer av bygg- och anläggningsprojekt samt vid marksaneringar och muddringsarbeten.