Nyheter

Swerock och Peab Asfalt öppnar nytt forskningslabb för framtidens betong

För att utveckla den gemensamma forskning och utvecklingsverksamheten satsar Swerock och Peab Asfalt nu på ett nytt betonglaboratorium i Danderyd. Laboratoriets huvudfokus kommer att vara produktionskontroll och produktutveckling av betong.

Swerock utökar med teknisk specialist inom betong

Swerock har anställt Kristian Tammo som ny produktutvecklare. Han har lång erfarenhet från branschen, har doktorerat inom betong och ska nu ge stöd åt samt utveckla verksamheten.

47 000 ton makadam fyller upp Varvsbassängen

Södra varvsbassängen i Malmö fylls upp för att bidra till ett rikare växt- och djurliv samt en ökad säkerhet. I botten läggs det tusentals ton med makadam, med Swerock som leverantör.

Pasi Korhonen ny inköpschef för Swerock och Peab Asfalt Norden

Inköp och investeringar är en mycket viktig del i Swerocks och Peab Asfalts verksamheter och det krävs ett samarbete över landsgränserna. Nu har bolagen anställt Pasi Korhonen som ny inköpschef i Norden.

Röd betongbro kommer att lysa upp Malmö

En helt röd bro för bussar, gående och cyklister ska byggas över Södra Varvsbassängen i Malmö. Swerock står för leveransen av den röda betongen och det pågår nu omfattande tester.

Gjutning med hybridpump

Nu byggs det nya arena torget i den södra delen av Ängelholm. Peab jobbar på en tillbyggnad av befintliga Catena Arena som kommer att förbinda två akademihallar samt en padelhall. Det handlar om en yta som är på cirka 1600 kvadratmeter. För att genomföra gjutningar på plats används en av Swerocks nya hybrida betongpumpar.

Gjutning från vattnet

För att förbinda Alby naturreservat och Tyresta naturreservat och nationalpark i södra Stockholm bygger Peab just nu en gångbro över Nyforsviken. För att undvika skador på naturen gjöts landfästena till bron ifrån vattnet. Det innebar att våra betongbilar fick fraktas till platsen på stora pontoner.

Karin Bergkvist är ny Hållbarhets- och Innovationsstrateg för Swerock Norden

Hållbarhet och innovation är viktiga delar i Swerocks verksamhet. Nu tar Swerock ett steg framåt genom att utse Karin Bergkvist som Hållbarhets- och Innovationsstrateg på nordisk nivå. Hon arbetade tidigare med frågorna i den svenska organisationen.

Swerock vill se ökat samarbete i branschen för att nå klimatmålen

År 2030 ska bygg- och anläggningsbranschen ha halverat de klimatpåverkande utsläppen. Swerock, liksom alla bolag med verksamhet inom branschen, behöver tänka nytt. - Vår bransch är en stor del av problemet. Därför vill vi vara en aktiv del av lösningen. För att uppnå både branschens och Swerocks miljömål behövs nya samarbeten mellan aktörer i h...

Swerock fokuserar på hållbarhet på Entreprenad Live

Den 15-17 september kommer Swerock och Peab Asfalt tillsammans att ställa ut på fackmässan Entreprenad Live på Ring Knutstorp i Skåne. Besökarna kommer att få se maskiner och fordon, tävla om att vinna fina priser och lära sig mer om arbetet för ett bättre klimat.

Swerock renar vatten vid Kävlinge badhus och i Varvsstaden

Swerock har tillsatt en nationell arbetsgrupp som erbjuder lösningar inom vattenrening för bygg- och anläggningsprojekt. Under sommaren renar de i ett projekt för borrning av bergvärme till Kävlinges nya badhus.

Ett av Sveriges största leveransprojekt av ballast

På rekordtid har Swerock levererat 124 000 ton kross till Hacksta industriområdet i Västerås där Icas nya fryslager ska byggas. Den totala ytan är på ca 60 000 kvm och den är numera fylld av cirka 34 000 ton ECO-Ballast och cirka 90 000 ton bergkross.

Swerock tillsätter nationell arbetsgrupp som ska fokusera på rent vatten

Rent vatten är vår viktigaste resurs och behoven av hållbara vattenlösningar ökar. Swerock gör nu en satsning inom området och samlar företagets gemensamma kompetens i en nationell arbetsgrupp för att hjälpa och stötta andra företag i sitt miljöarbete.

Swerocks hybridkran med i bygget av gigantiskt logistikcenter

Kranbilsföraren Fredrik Ivarsson är med i bygget av Greenfoods logistikcenter i Helsingborg, där han just nu arbetar inomhus med hjälp av Swerocks hybridkran. Tack vare eldriften får han en bättre arbetsmiljö.

Fyra helelektriska betongbilar rullar nu i Stockholm

Swerock har mottagit nycklarna till fyra helt eldrivna betongbilar från Volvo Lastvagnar. Investeringen är en del av Swerocks satsning mot klimatneutrala transporter. Nu börjar de att rulla i Stockholms innerstad.

Swerock skapar nya livsmiljöer för åkergroda – bidrar till biologisk mångfald

Swerock har de senaste åren genomfört ett stort antal åtgärder för att bidra till en biologisk mångfald i sina täkter. Nyligen genomfördes en inventering i Västerås där det visat sig att den fridlysta åkergrodan hittat en trivsam miljö i de anlagda dammarna

Swerock hjälper till med sanering

När Peab fick uppdraget att bygga 160 hyreslägenheter i Korsängen i Enköpings kommun var det Swerock som var först på plats. Marken hade förhöjda värden och behövde därmed saneras innan byggstart.

Swerock är först i världen med 12 eldrivna betongpumpar

Swerock investerar i 12 stycken eldrivna betongpumpar och blir därmed världsunika. Två av maskinerna kommer att användas i Finland och resterande disponeras runt om i vårt avlånga land.

Ingarvsdagen i Falun blev en succé för Swerock!

På Valborgsmässoafton öppnade Swerocks betongfabrik i Falun portarna och välkomnade allmänheten att lära sig mer om företaget, betong som material och verksamheten i Falun.

Swerock investerar i fyra helelektriska betongbilar

Under maj månad kommer stockholmarna kunna se fyra helt nya eldrivna betongbilar i stadsbilden. Det är resultatet av en omfattande gemensam klimatsatsning signerad Swerock och Volvo Lastvagnar.

template
template
template

template

template

template

template