Mottagningsblankett

Har du redan varit i kontakt med någon på Swerock i detta ärende?
Materialslag
Finns TOC? (Totalt organiskt kol)
Finns totalhaltsanalyser?
Finns invasiva arter?

Härmed intygas att massornas egenskaper är enligt ovan angivna uppgifter och därmed kan tas emot på anläggningen. Om misstanke finns att massorna inte uppfyller angivna uppgifter har Swerock rätt att debitera kostnader för provtagning och analys, samt kostnader som uppstår i samband med ev. borttransport av materialet från anläggningen och mottagning vid annan anläggning.

Är alla fält korrekt ifyllda nås du av ett bekräftelsemejl till angiven mejladress inom några minuter från det att du skickat in din blankett. Får du inget mejl innebär det oftast att ett eller flera av de obligatoriska fälten i formuläret inte är ifyllda. Se över formuläret, fyll i och skicka in på nytt. Tack så mycket!