Transporter med flexibilitet för alla behov

Med stor bredd av fordonstyper hanterar vi såväl totallösningar som enskilda uppdrag. Bland våra kunder finns stora och små byggbolag, kommuner, myndigheter och privatpersoner.

Modern fordonspark och flexibla lösningar

Vi har en modern fordonspark utvecklad för alla typer av anläggningstransporter. Med dryga tusentalet bilar löser vi uppdrag i hela Sverige. Alla fordonskombinationer finns tillgängliga såsom tre- eller fyraxlad schaktbil, grustrailer, lvx-, kassett- och tippbilar med släp. Tack vare vår bredd och flexibilitet anlitas vi flitigt vid stora infrastrukturprojekt där transportbehoven kan skifta snabbt, från dag till dag. Vi löser det, och detsamma gäller förstås för dig som vill ha ett lass grus levererat till din villatomt eller behöver få schaktmassor bortforslade. 

Transport av asfalt och farligt avfall

Swerock har alla nödvändiga tillstånd för transporter av farligt avfall samt tillgång till flertalet fordon med täckta flak. Vi utför också asfaltstransporter i hela landet. Med 100-talet fordon byggda för maximal kapacitet och flexibilitet är vi en av Sveriges ledande leverantörer. Vi har fordon med rundbottnade och isolerade flak, och både tre- och fyraxliga bilar med släp.

Krantjänster – när du behöver flytta stort som smått

När det finns behov att både lasta och lossa material är kranbil det optimala redskapet. Vi har kranbilar för alla typer av lyft och inget jobb är för stort eller för litet.

Komplett utbud av kranbilar

Vi har lämpliga fordon, oavsett om du behöver få ett lass matjord levererat till tomten, förse ditt höghusbygge med taktegel, transportera och montera huselement eller flytta arbetsbodar. I vår fordonspark finns allt från mindre tvåaxlade kranbilar till stora fyraxlade bodbilar med över 100 tonmeters kranar och en räckvidd upp till 35 meter. Vi har även alla tillbehör som kan behövas, t ex jibb eller bilar med tipp. Våra brädgårdsbilar med fasta flak lämpar sig för transport av gods till såväl stora byggarbetsplatser som privatpersoner. Våra kran- och skopbilar levererar grus och jord till trädgårdar runt om i Sverige. 

Trädfällning

Har du träd som behöver fällas? Då har vi lösningen. Med en kranbil med monterad grip och kapaggregat sågar vi ned hela träd eller enstaka grenar, snabbt och säkert. Vi sköter även borttransporten av trädresterna.