Vi ställer upp. Vi ställer om.

Ska vi kunna ställa om till en mer hållbar morgondag handlar det om att ställa upp idag. Om knappt åtta år, 2030, ska vi ha medverkat till att hela bygg- och anläggningsbranschen har halverat de klimatpåverkande utsläppen. Ytterligare 15 år senare måste vi sluta cirkeln. 2045 ska vi ha nått noll nettoutsläpp. Vilken roll har vi på Swerock i detta arbete? Vår verksamhet är en stor del av problemet, vilket också gör oss till en stor del av lösningen. Vårt övergripande mål är att arbeta med cirkulära material, med minsta möjliga klimatpåverkan, i en fossilfri produktion och distribution i alla led. Det gör vi genom att fokusera på innovation, nära samverkan, kontroll på hela kedjan, transparens och mätbarhet. Konkreta resultat av vårt arbete hittills är våra framgångsrika ECO-koncept där vi paketerar vårt miljöarbete i innovativa, tydliga och trygga erbjudanden. Med ECO-Betong kan vi idag nå upp till 50 % lägre klimatpåverkan. Med ECO-Ballast erbjuder vi cirkulära lösningar som sparar naturresurser och samtidigt tryggar kvalitet, hälsa och miljö. Detta är bara början. För att vi verkligen ska nå en omställning behöver alla inblandade medverka. Vi ställer om. Ställer du upp?

 

Våra 4 fokusområden

Teknisk utveckling och innovation

Med ökad teknisk utveckling och innovation erbjuder vi löpande trygga och säkra produkter och leveranser med minsta möjliga miljöpåverkan.

Nära samverkan och en stark röst i debatten

Vi delar med oss av kunskap och lär av andra, och varandra, för att bana väg för nytänkande. Detta gäller samverkan med både kunder och med andra aktörer, inom och utanför branschen.

Full kontroll på hela kedjan

Genom full kontroll från utvinning till återvinning får vi den helhetssyn och långsiktighet som krävs för att nå våra miljömål. Det inbegriper cirkuläritet, klimatneutralitet, fossilfrihet och biologisk mångfald.

Transparens och mätbarhet i allt vi gör

Helt transparent visar vi löpande upp mätbara resultat av våra åtgärder, där vi också verifierat påståenden med fakta som tål granskning. Finns problem påtalar vi dem och vilka lösningar vi ser.

Våra konkreta miljömål

Konkretiserar vi de mål vi på Swerock satt upp ser de ut såhär:

År 2030 ska vi ha 50% lägre klimatpåverkan från betong (kg CO2/m3)

År 2030 ska vi ha 50% lägre klimatpåverkan från ballast (kg CO2/ton)

År 2030 ska vi ha övergått till fossilfri drift i processer, fordon och maskiner

Vill du vara med på omställningsresan?

Vi söker alltid efter nya medarbetare som vill vara med och bygga framtidens samhälle. Med stort kunnande, personligt engagemang och hållbarhet i fokus driver vi utvecklingen framåt. Vill du vara med på vår omställningsresa?

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till. 
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.         

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.