Minskat byggavfall sparar miljö och ekonomi

Byggsektorn ger upphov till stora mängder avfall. Genom att förebygga och återvinna på ett effektivt sätt kan stora miljövinster uppnås. Vi hjälper dig även att skapa ett optimalt materialflöde på bygget som frigör tid för hantverkarna och säkerställer hållbarhet i alla led.

Hantering av byggavfall som gör byggandet lite enklare

Genom tidig dialog hittar vi en lösning som frigör tid för era hantverkare och säkerställer hållbarhet i alla led. Självklart tillhandahåller vi tydliga statistikrapporter för redovisning och uppföljning av ert projekt.

  • Lätt att göra rätt, vi utgår från kundens behov och anpassar våra tjänster
  • Effektiv logistik
  • Olika typer av behållare för olika behov
  • Bygglogistikcenter, samordning av hela byggets in- och utleveranser

Samarbeten för smarta material och effektiv logistik

Inom området bygg- och rivningsavfall samarbetar vi med aktörer som delar vårt fokus på teknikutveckling och ständiga förbättringar. Några exempel:

  • Forsknings- och utvecklingsprojekt i samverkan med universitet och högskolor
  • Tillämpade utvecklingsprojekt tillsammans med material- och komponenttillverkare för att återföra överskottsflöden till produktionen (t ex gips)
  • Samverkan kring avsättning av rena källsorterade materialslag (t ex träavfall)
  • Samverkan med transportörer för optimala logistiklösningar
  • Samverkan med olika aktörer för effektiva och säkra materialflöden på byggarbetsplatser

Vill du veta mer? Kontakta Håkan Kämpe via mail: hakan.kampe@swerock.se eller på telefon 0733-37 60 12.

Ladda ner information om ny Skatt för avfallsförbränning