Bygglogistikcenter för effektivt och säkert arbete

Högre leveransprecision, färre materialskador och stölder, miljömässig avfallshantering och inte minst förbättrad arbetsmiljö. Swerocks bygglogistikcenter möjliggör ett effektivt och säkert arbete när flera byggherrar delar arbetsområde.

Totalansvar förenklar logistik och säkerhet

Att upprätta ett bygglogistikcenter (BLC) är lösningen när flera byggherrar samsas på en begränsad yta, exempelvis när en ny stadsdel växer fram. Genom att låta oss och våra samarbetspartner ta totalansvar blir allt enklare. Exempel på tjänster som kan ingå är mottagning och mellanlagring av gods, lossning och lyft av gods på arbetsplatsen, inbärning så att godset finns på rätt plats inför påbörjat arbete, upphämtning och hantering av avfall, byggstädning, maskinuthyrning, skalskydd och bevakning. Du får materialet i rätt tid och minimerar därmed risken för att godset skadas i väntan på att det ska användas. Färre tunga transporter och mer samordnade utleveranser inom arbetsområdet ökar säkerheten och effektiviteten. Maskiner och utrustning som du bara behöver tillfälligt kan hyras på plats, utan dyra etableringskostnader. Ett gemensamt skalskydd med bevakning och ID06-registrering minskar risken för inbrott och stölder. 

Vallastaden – ny stadsdel och bomässa i Linköping

På uppdrag av Bo- och samhällsexpo i Linköping sköter vi logistiksamordningen när den nya stadsdelen Vallastaden växer fram. Här bygger 38 olika byggherrar 1 000 bostäder på en yta av 10 000 m². Swerock i samarbete med systerbolaget Lambertsson sköter mottagning och mellanlagring av gods, leverans och inbärning till byggarbetsplatsen, byggstädning och avfallshantering. Vi ombesörjer även bodetablering, bygg-el och maskintjänster, samt skalskydd, grindar, ID06-registrering, säkerhetsutbildning och bevakning. Uppdraget startade i mars 2016 och avslutades när bomässan öppnade den 2 september 2017. 

Kvarnholmen – ny stadsdel i Nacka

I Nacka ombesörjer Swerock logistiksamordningen för den nya stadsdelen Kvarnholmen på uppdrag av Kvarnholmens Utvecklings AB (KUAB). Här ska cirka 3 500 bostäder byggas under de kommande fem åren och komplexiteten ligger i att tillgodose de boendes behov samtidigt som en säker arbetsmiljö upprätthålls. Uppdraget bedrivs i nära samarbete med Wiklunds Åkeri samt Lambertsson i Jordbro och startade den 1 maj 2017. Det beräknas att pågå i tre år med möjlighet till förlängning.

Bygglogistikcenter

Jessica Stjernholm

Avdelningschef

Telefon: 0733-37 65 99

Vallastaden och Kvarnholmen

Veronika Dahlquist

Platschef

Telefon: 0725-33 40 09

Dela det här på: