Masshantering som sparar miljö och ekonomi

Hantering av överskottsmassor är ett växande bekymmer i allt fler anläggningsprojekt. Vi erbjuder helhetsansvar och expertkunskap som säkerställer en resurseffektiv hantering och maximerar nyttan av varje material.

Lokal närvaro med hög kompetens

Vi arbetar nära våra kunder och tar helhetsansvar för en miljösäker och kostnadseffektiv hantering av alla typer av överskottsmassor, även förorenade. Vi kan hjälpa till med provtagning och klassifiering. Våra strategiskt belägna anläggningar ger en lokal närvaro som ökar tillgängligheten och minimerar transportavstånden. Mekanisk bearbetning sker med en modern maskinpark och ändamålsenlig specialutrustning – och med en medveten strategi att så långt som möjligt återanvända massorna i cirkulära materialflöden.

Behandlingsentreprenader för on-site eller in-situ sanering

Att åtgärda föroreningar på plats kan många gånger vara till fördel för både miljö och ekonomi i ditt projekt. Här ingår mångsida maskiner såsom kross-, sikt- och sorteringsverk. Vi kan även erbjuda in-situ metoder genom samarbeten med kunniga experter, utifrån kundens behov. Vi har även mobila anläggningar för vattenrening.

Helhetsansvar ger resurseffektiv hantering

Vi utgår från kundens behov och skapar den för ekonomi och miljö mest fördelaktiga lösningen. I de fall vi inte kan behandla ett material i våra egna anläggningar vidaredistribuerar vi det till någon av våra kompetenta samarbetspartners för utvinning, deponi eller destruering. Du kan alltid vara trygg i att vi ombesörjer en effektiv, säker och miljömässig hantering enligt gällande regelverk.