Miljökonsult

Inom Swerock har vi möjlighet att erbjuda konsultativt stöd i frågor som rör miljöriktig hantering av överskottsmassor, avfall och restprodukter. Vi kan sköta provtagning och klassificering, stödja i framtagande av förfrågningsunderlag eller hantering av myndighetskontakter i t.ex. projekt med hantering av överskottsmassor.

Fokus på hållbar återanvändning och återvinning i masshanteringsprojekt

Det är många aspekter att hantera i projekt med omfattande överskottsmassor. Genom att ta en helhetssyn kan besparingar i såväl ekonomi som miljöpåverkan uppnås. Swerocks konsulter tittar inte enbart på miljöriskbedömningar, utan kombinerar detta med tekniska och kvalitetsmässiga bedömningar av massorna, så rätt åtgärd för återanvändning eller återvinning kan sättas in så tidigt  som möjligt; gärna redan i projektet.

Korrekt dokumentation för användning av restprodukter i bygg- och anläggningsändamål

Att använda restprodukter i olika ändamål inom bygg- och anläggningsarbeten kräver korrekt hantering av miljöbedömningar, prestandadeklarationer, myndighetskontakter och dokumentation.

Våra konsulter är experter på dessa frågor, och vi har tillgång till några av de främsta laboratorierna i landet inom prestandatestning av material i olika applikationer.

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.