Miljöstöd

Miljöstöd för säkrare affärer. Inom Swerock arbetar kunniga miljöexperter med lång och bred erfarenhet. Det innebär att vi kan erbjuda unika helhetslösningar där vi tar hand om hela kedjan, från provtagning och klassificering till omhändertagande och bearbetning. Vi sköter myndighetskontakter och ser till att dokumentationen hanteras på ett korrekt sätt vid anmälnings- och tillståndsärenden. Resultatet är en trygg och ansvarsfull lösning med hänsyn till miljö, lagkrav och ekonomi.

TJÄNSTER

Vi erbjuder tjänster inom bland annat avfallshantering, förorenade områden och entreprenader

  • Miljöstöd vid upphandlingar Anmälnings- och tillståndsärenden
  • Avfallskaraktärisering
  • Miljökontroll i samband med avhjälpande av föroreningsskada
  • Miljöprovtagning
  • Miljöstöd i projekt