Restproduktförädling processindustri

Vid produktion inom, stål- massa- och pappersindustrin uppstår olika restprodukter i form av biprodukter och avfall. Dessa restprodukter har egenskaper som gör att de kan ersätta jungfruliga råvaror i bygg- och anläggningsmaterial. Inom Swerock har vi expertisen och resurserna att hantera dessa material och skapa hållbara lösningar

Kvalitetssäkring och dokumentation

För att säkerställa att de restprodukter som förädlas möter de krav som ställs för olika ändamål är kontroller och dokumentation av kvalité A och O. Inom Swerock har vi egna laboratorier med lång erfarenhet av sådana kontroller. Vi ansvarar för att upprätta Produktspecifikationer, Säkerhetsdatablad, samt CE märkning och Prestandadeklaration av de produkter vi tar fram.

Funktionslösningar som tar hand om hela flödet

Med Swerocks funktionslösningar inom Restproduktförädling får du som kund en trygg partner genom hela kedjan, med ett tydligt ansvar för helheten. Vi löser uppgifter som:

  • Internlogistik
  • Bearbetning och lager
  • Statistik
  • Distribution och avyttring
  • Drift/efterbehandling av industrideponier

Er resa mot ett enklare och mer värdeskapande material börjar vid en kontakt med oss.