Användningsområden Grus & Berg

Se nedan för en enkel produktbeskrivning av material för anläggning- och trädgårdsarbeten. Våra täkter har inte alla material och därav rekommenderar vi er att kontakta oss för sortimentslista alt prisförslag.

Naturgrus

Typ Sortering Passar till
Sand 0/2 Sandlådor, stränder och putssand till plattsättning.
Sand 0,1/1 Tvättad Beachvolleybollplaner, sandstränder, dressand mm.
Sand 0,5/2 Tvättad Dressand till gräsmattor
Singel (Naturligt rundade stenar som sorterats, ej krossats) 1/3 | 2/5   Fallskyddssand till lekplatser
Singel (Naturligt rundade stenar som sorterats, ej krossats) 4/8 | 8/11 | 8/16 Gårdsgrus
Singel (Naturligt rundade stenar som sorterats, ej krossats) 16/32 | Kullersten Dekoration
Makadam (krossat material av natursten) 4/8 | 8/11 | 8/16 Gårdsgrus & dränering
Moränkross 0/16 Slitlager grusvägar, bärlager under marksten i trädgårdsgång.
Moränkross 0/32 Bärlager under slitlager, lagning av djupare större potthål.
Moränkross 0/63 | 0/90 | Förstärkning/underbyggnad av vägkropp samt större utfyllningar.
Moränkross 0/150 Förstärkning/underbyggnad av vägkropp samt större utfyllningar.
Grus 0/8 kringfyllnads Kringfyllnadsmaterial till rörgravar
Grus 0/8 blandningar  

Vi blandar upp 0/8 med Stenmjöl till blandningar för t.ex. paddocks, parker mm.

 

Jord, Bark & Övrigt

Typ Passar till
Hasselfors E-jord       Planteringar av perenner, buskar och träd i normala förhållanden.
Hasselfors Trädjord BIO Plantering av buskar och träd i normala förhållanden.
Planteringsjord Ogödslad Plantering av buskar och träd i normala förhållanden.
Anläggningsjord Ogödslad Nyanläggning och restaurering av gräsytor.
Kallasfalt    Lagning av asfalterade ytor

 

Bergkross

Bergkross, Makadam och Stenmjöl är helt krossade produkter från en bergtäkt.

Typ Sortering Passar till
Dränerande Makadam 2/4 | 2/6 | 4/8    Halkbekämpning samt till justering under marksten och plattor.
Dränerande Makadam 4/8 | 8/16   Gårdsgrus & dränering
Dränerande Makadam 16/25 | 16/32 Dränering, makadambädd för husgrund
Dränerande Makadam 32/63 | 63/150      Ersosionsskydd och Gabionsten

 

Packningsbart

Typ Sortering Passar till
Stenmjöl 0/2 | 0/4  Fogning mellan marksten och plattor.
Stenmjöl 0/8 Rörgravsfyllning & sättlager vid plattsättning.
Slitlager 0/16 Slitlager grusvägar, bärlager under marksten i trädgårdsgång.
Bärlager 0/32    Bärlager under slitlager, lagning av djupare större potthål.
Förstärkningslager 0/63 | 0/90 | 0/150  Underbyggnad av vägkropp samt utfyllningar.