Vikten av ett väl utfört underarbete

Det lönar sig att vara noggrann med trädgårdsprojekten. Planering är A och O – oavsett om du ska anlägga en uppfart, bygga ett trädäck, mura en trädgårdsmur eller något annat. Gör ett grundligt underarbete med rätt material så blir resultatet garanterat både snyggare och mer hållbart. Våra täkter har inte alla material och därav rekommenderar vi er att kontakta oss för sortimentslista alt prisförslag.

Uppfart/Carport

Att anlägga en uppfart är i princip som att anlägga en väg. Uppfarten ska kunna bära trafik och fordon och tåla slitage utan att deformeras. Här krävs en kombination av olika material - förstärkningslager, bärlager och slitlager som fördelar tyngden och gör så att uppfarten inte skadas eller sjunker.

Mur

En trädgårdsmur kräver planering och ett noggrant markarbete för att bli hållbar. Murgrunden skall byggas på frostfritt djup vilket kan variera beroende på var du bygger. Ett normalt djup vid urgrävning kan vara 40 cm som återfylls med dränerande material som makadam. Du kan även lägga ner en dränerslang för att undvika vattenansamling.

Dränering

Idag känner de flesta fastighetsägare till vikten av dränering runt fastigheten så att ytvatten leds bort och inte tränger ner i jorden. En effektiv dränering görs vanligen med dränerande och kapillärbrytande material som makadam.

Terrass

Oavsett material och storlek kräver en terrass ett noggrant markarbete för att tåla stora tyngder och slitage. Lämpligt underlag är en kombination av olika material, som förstärkningslager, bärlager och slitlager som fördelar tyngden och gör så att terrassen inte skadas eller sjunker.

Trädgårdsland

När det gäller all odling spelar jord och näring stor roll för slutresultat. Grönsaker och blommor kräver ofta mer näring än perenner och buskar. Satsa därför på riktigt bra jord med mycket organiskt material och en lätt struktur där rötterna enkelt kan etablera sig. Glöm inte att tillsätta näring i form av kompost eller gödsel under odlingssäsonge

Gräsmatta

Gräsmatta på rulle är ett snabbt och effektivt sätt att få en fin gräsmatta men kräver ett noggrant förarbete så att gräset etableras. Först ska stenar, ogräs och rötter rensas bort och därefter jämnas marken till. Det är en fördel om jorden bearbetas med kompost och grus till ett djup på minst 15 cm.

Trädäck

För ett lyckat trädäcksbygge direkt på marken krävs ett stadigt, väldränerat och plant underlag. Börja med att gräva bort all matjord och fyll på med tjockt lager makadam, gärna 30-40 cm. Makadamlagret bör packas väl med en vibrator/padda för att undvika framtida sättningar. Resultatet blir ett stabilt bärlager som motverkar framtida tjälskador.

Häck

Ditt val av häck avgör vilket markarbete som krävs innan plantering. De flesta häcktyper trivs i en väldränerad och mullrik jord med pH-värde runt 7. Men det finns även häckar som vill ha sur jord. Börja därför med att läsa på nätet eller fråga på plantskolan vilken jord din valda häck kommer att trivas bäst i.

Trädgårdsgång/Entrégång

En trädgårdsgång bör vara mellan 70 och 90 cm bred, medan en entrégång behöver vara betydligt bredare, ca 140 cm, så att två personer lätt kan mötas. Underlaget är likt en infart och kräver också en kombination av olika material, dock är behovet av bärighet inte detsamma.

Sandlåda

En sandlåda ska helst ha ett sanddjup på 35-40 cm. Det innebär att man bör gräva bort ett lagom lager jord så att sanden får plats. Botten och kanterna på sandlådan ska gärna täckas med markväv eller cementplattor så att inte sanden "försvinner" ner i jorden eller ogräs tittar fram.

Fakta om våra produkter

Kross och naturgrus

Alla krossprodukter är tillverkade genom brytning av berg. Naturgrus och singel är naturligt rundade stenar som utvinns i grusåsar där dessa har samlats och sorterats under våra istider.

Krossprodukter

Förstärkningslager, bärlager och slitlager framställs av berg som genom krossning och sortering/siktning når önskad storlek. Materialen har god packningsförmåga, det vill säga stenarna är vasst kantiga vilket medför att de vid packning hakar i varandra och låses i förhål- lande till varandra. En vägkonstruktion är i stora drag uppbyggd av ett förstärkningslager, ett bärlager samt ett slitlager av berg eller asfalt.

 • Förstärkningslager finns t.ex i fraktionen 0/90. Det används
  som förstärkande lager i huvudsak vid väguppbyggnad och som
  fyllnadsmaterial.

 • Bärlager finns i t.ex fraktionen 0/45. Det används som bärande
  lager till vägar och uppfarter m.m.

 • Slitlager finns i fraktionen 0/16 och även 0/32. Det används
  som slitagelager, översta lagret, till vägar och uppfarter, ovanpå t.ex ett bärlager.

Makadam framställs av berg som genom krossning och siktning når önskad storlek. Till skillnad från förstärkningsbär- och slitlager som innehåller allt från 0 mm till den största sten i storlek beroende på sort, så innehåller makadam bara stenar i storlek från 2-150 mm. Makadam går att få i olika färger vilket beror på vilken bergart det är och var i Sverige det har brutits. De mindre fraktionerna används som halkstopp och som “gårdsgrus”. 4-16 mm och 11/16 mm används till dräneringar och på gårdsplaner och gångar. 16/32 används oftast till dräneringar, markbädd vid infiltration och som grund att gjuta betong på.

Stenmjöl är de finaste fraktionerna man tar fram, de minsta storle- karna. 0-2 mm och 0-4 mm används som sättsand vid plattläggning och som ytlager på fotbollsplaner och ridbanor. 0-8 mm används som fyllning runt rör och ledningar och som topplager på gårdsplaner eller uppfarter då det blir en hård yta.

Singel är inte en krossprodukt utan består av naturligt rundade stenar i sorterade fraktioner. Singel går att få i olika färger beroende på vilket grustag det hämtas från. Finns t.ex i 8/16 och 18/30. Båda fraktionerna ingår i betongtillverkning, dränering och som markbädd för infiltrations- anläggningar.

Grus kommer från olika typer av avlagringar från istiden och är ingen bearbetad produkt. Grusprodukter används till bland annat sandlådor, blandning av murbruk, plattsättning och som toppdress av gräsmattan.

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

 • Absolut nödvändiga cookies
 • Prestanda-cookies
 • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till. 
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.         

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.