Tjälamark Terminal

Här tar vi bland annat emot asfalt, betong med och utan armering, schaktmassor och brännbart material. 
Vi arbetar med att förädla det olika materialen på olika sätt.

Vi har även flera material  till försäljning så som schakt, jord, sten och betong kross.

Välkommen!

Adress

Hissjövägen/Riksvägen 363
Umeå

Kontakt

Mats Hansson

Arbetschef

Telefon: 0725-33 63 63

Jon Wikström

Arbetsledare

Telefon: 0725 33 58 91

Dela det här på: