pH-justering

Vatten som antingen är för basiskt (pH>10) eller för surt (pH<6,5) kan påverka ledningsnätet negativt, om man ska släppa schaktvatten till dagvattennätet, men även våra vattenlevande organismer om man släpper vattnet till närliggande vattendrag. Av denna anledning är det viktigt att ha koll på vattenkvaliteten i olika faser av ett byggprojekt – gjutning av betong kan t ex påverka pH.

För att hålla vattenkvaliteten inom givna ramar doseras ett surt eller basiskt ämne in i rätt mängd. Swerock har utrustning och erfarenhet för att hitta rätt balans i det utgående vattnet och följer löpande upp att vi ligger rätt.

Kontakt

Richard Selander

Telefon: 0725-33 52 84

Leif Nilsson

Telefon: 0725-33 42 29

Jessica Stjernholm

Telefon: 0733-37 65 99