Reningsverk

Då vattnet har föroreningar där det krävs det mer än bara partikelavskiljning, används mobila reningsverk. Det kan t ex vara lösa metaller, organiska föroreningar, klorerade kolväten, PFAS och lösningsmedel.

För komplicerade förhållanden kombineras oftast fler olika reningssteg, där sedimentering utgör första steget. Därefter leds vattnet in i reningsverket, genom ett eller flera filter, som anpassas för att fånga de aktuella föroreningarna, det kan t ex vara aktivt kol, jonbytarmassa eller sand.

Våra reningsverk anpassas till olika vattenflöden och kan även anpassas till förändrade behov och förutsättningar under projektets gång.

Kontakt

Richard Selander

Telefon: 0725-33 52 84

Leif Nilsson

Telefon: 0725-33 42 29

Jessica Stjernholm

Telefon: 0733-37 65 99