Sedimentering

Sedimenteringstekniken används vanligtvis när man behöver rena vatten från partiklar där det finns risk för grumling, och/eller partikelbundna föroreningar som utgör risk för spridning av förorening.

Vattnet leds genom en sedimenteringscontainer som fångar partiklarna innan vattnet leds vidare till recipienten (dagvattenbrunn, bäck, sjö).

Beroende på förutsättningarna på plats erbjuder Swerock anläggningar som klarar olika kapacitet och som kan kompletteras med tilläggsutrustning. Utrustningen avskiljer även oljeföroreningar.

Vi kan erbjuda olika typer av lösningar – från det allra enklaste där ni hyr en sedimenteringscontainer till partikelavskiljning genom flockning. Kontakta oss om du vill veta mer!

 

Kontakt

Richard Selander

Telefon: 0725-33 52 84

Leif Nilsson

Telefon: 0725-33 42 29

Jessica Stjernholm

Telefon: 0733-37 65 99