Våra ECO-Produkter

Utvecklingen av våra ECO-koncept är ett tydligt exempel där vi paketerar vårt miljöarbete i innovativa, tydliga och trygga erbjudanden. ECO-Betong erbjuder 50 % lägre miljöpåverkan med bättre prestanda. ECO-Ballast består av 100% återvunnet material som sparar naturresurser och samtidigt tryggar kvalitet, hälsa och miljö.

ECO-Ballast

Under samlingsnamnet ECO-Ballast introducerar vi produkter utvecklade för specifika användningsområden, till exempel för tillverkning av asfalt och betong eller som konstruktionsmaterial. ECO-Ballast är lika enkel och trygg att köpa och använda som en jungfrulig ballast och utgörs av 100 procent återvunna råvaror.

ECO-Betong

ECO-Betong har vi ersatt en del av cementen, som står för 90 procent av betongens klimatpåverkan, med alternativa bindemedel, framför allt slagg. Beroende på typ av användningsområde kan detta minska betongens klimatbelastning med upp till 50 procent. Det sparar också naturresurser i form av jungfrulig kalksten.