Välkommen till Swerock i Uppsala län!

Hos Swerock i Uppsala län hittar du ballastprodukter så som stenmjöl, singel och gårdsgrus. Vi erbjuder även matjord och anläggningsjord. I Uppsala län har vi även tre betongfabriker. De här hittar du i Uppsala, Östhammar och Enköping.

Karta

Filtrera på typ:

Swerocks utbud av ballastprodukter i Uppsala län

  Uppsala Terminal Almby bergtäkt Dalboda grustäkt Högsta grustäkt
Endast företagskunder      
Hemleverans
Köp med släp  
Grusprodukter i säck    
Grusprodukter i hink      
Jordprodukter       
Makadam  
Singel    
Stenmjöl
Gårdsgrus    
Naturgrus    
Dekorationsgrus    
Moränkross      
Leksand      
Stötdämpande sand      
Puts & Mursand      
Planteringsjord      
Matjord      
Anläggningsjord      

Kontakt Uppsala Betong

Order Betong

Telefon: 0104-59 99 01

Övriga frågor

Telefon: 0104-59 99 00

Kontakt Uppsala Ballast

Adam Glöersen

Säljare

Telefon: 0725-33 58 79

Marcus Sjölin

Säljare

Telefon: 073-337 32 03

Marléne Byberg

Arbetsplatskontorist

Telefon: 0725-33 61 90