Vålberg Terminal

Inom Vålberg bedriver vi mottagning och sortering av överskottsmassor inkluderat mottagning av inerta avfallsslag så som tjärasfalt och betongavfall.

 

Adress
Malma 100, 664 51 Karlstad
Telefon
0104-56 86 45

Helen Karlsson

Platschef

Telefon: 0733 84 88 62

Patric Wixell

Platschef

Telefon: 0725 33 41 06

Mattias Lindelöv

Arbetschef

Telefon: 0725-33 37 24

Dela det här på: