Cirkulära material för ett hållbart byggande

ECO-Ballast är Swerocks varumärke för ballast tillverkad av återvunna råvaror. Varje ECO-Ballast-produkt är utvecklad för ett visst bygg- och anläggningsandamål och erbjuder där likvärdiga egenskaper som en jungfrulig ballast. ECO-Ballast är kvalitetssäkrad och dessutom miljö- och hälsodeklarerad. Ett viktigt bidrag till ett hållbart byggande.

En mer resurseffektiv byggbransch

Bygg- och anläggningssektorn behöver bli mer resurseffektiv för att spara naturresurser och minska klimatutsläppen. Så när Swerock vill vara en ledande leverantör av råvaror innebär det idag inte bara fokus på vår täktverksamhet. Vi vill också ta en ledande roll i den cirkulära omställningen, där vi förlänger livslängden på det vi en gång har utvunnit. Därför har vi tagit fram konceptet ECO-Ballast, en satsning för att möta nya marknadskrav och för att nå våra egna miljömål.

Ersätter eller kompletterar jungfruliga material

Under samlingsnamnet ECO-Ballast™ kommer vi att introducera produkter utvecklade för specifika användningsområden, t ex för tillverkning av asfalt och betong eller som konstruktionsmaterial. ECO-Ballast utgörs av minst 50 procent återvunna råvaror. Många produkter kommer att vara helt återvunna, men ibland kan viss inblandning av jungfrulig ballast ge det bästa resultatet. De råvaror vi använder uppfyller alla tekniska och miljömässiga krav. Det kan vara industriella biprodukter eller överskott från bygg- och anläggningsprojekt, såsom schaktmassor eller entreprenadberg. Eftersom tillgången på dessa råvaror kommer att variera över tid och geografiskt, kan även det lokala utbudet av ECO-Ballast-produkter göra det. De är dock alltid framtagna enligt samma trygga koncept.

Trygghet genom verifierad prestanda

Konceptet bygger på att en ECO-Ballast ska vara lika enkel och trygg att köpa och använda som en jungfrulig ballast. Genom ett systematiskt och verifierat arbetssätt säkerställer vi väldefinierade produkter som erbjuder likvärdiga egenskaper som motsvarande jungfrulig ballast. Tillverkningen sker i en kvalitetssäkrad process utifrån samma tekniska specifikationer, standarder och testmetoder. Produkterna är CE-märkta och dessutom miljö- och hälsodeklarerade, allt verifierat genom tredjepartsgranskning. En produkt du kan lita på helt enkelt. Att den är cirkulär är bara en bonus.

Läs mer i vår broschyr

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.