Användningsområden Grus & Berg

Se nedan för en enkel produktbeskrivning av material för anläggning- och trädgårdsarbeten. Våra täkter har inte alla material och därav rekommenderar vi er att kontakta oss för sortimentslista alt prisförslag.

Kontakta din närmaste täkt här:
swerock.se/om-grus-berg/kontakt_g-b/

Naturgrus

Singel = Naturligt rundade stenar som sorterats och ej krossats

Makadam Natur = krossat material av natursten

 

Sand 0/2                             Sandlådor, stränder och putssand till plattsättning.

Sand 0,1/1 Tvättad             Beachvolleybollplaner, sandstränder, dressand mm.

Sand 0,5/2 Tvättad             Dressand till gräsmattor

Singel 1/3 | 2/5                   Fallskyddssand till lekplatser

Singel 4/8 | 8/11 | 8/16       Gårdsgrus

Singel 16/32 | Kullersten   Dekoration

Makadam 4/8 | 8/11 | 8/16 Gårdsgrus & dränering

Moränkross 0/16                Slitlager grusvägar, bärlager under marksten i trädgårdsgång.

Moränkross 0/32                Bärlager under slitlager, lagning av djupare större potthål.

Moränkross  0/63 | 0/90 |   Förstärkning/underbyggnad av vägkropp samt större utfyllningar.

Moränkross 0/150              Förstärkning/underbyggnad av vägkropp samt större utfyllningar.

Grus 0/8 kringfyllnads       Kringfyllnadsmaterial till rörgravar

Grus 0/8 blandningar         Vi blandar upp 0/8 med Stenmjöl till blandningar för t.ex. paddocks, parker mm.

 

Jord, Bark & Övrigt

Hasselfors E-jord               Planteringar av perenner, buskar och träd i normala förhållanden.

Hasselfors Trädjord BIO    Plantering av buskar och träd i normala förhållanden.

Planteringsjord Ogödslad  Plantering av buskar och träd i normala förhållanden.

Anläggningsjord Ogödslad Nyanläggning och restaurering av gräsytor.

Kallasfalt                           Lagning av asfalterade ytor

 

Bergkross

Bergkross, Makadam och Stenmjöl är helt krossade produkter från en bergtäkt.

 

Dränerande Makadam

2/4 | 2/6 | 4/8                       Halkbekämpning samt till justering under marksten och plattor.

4/8 | 8/16                             Gårdsgrus & dränering

16/25 | 16/32                       Dränering, makadambädd för husgrund

32/63 | 63/150                    Ersosionsskydd och Gabionsten

 

Packningsbart

Stenmjöl 0/2 | 0/4               Fogning mellan marksten och plattor.

Stenmjöl 0/8                       Rörgravsfyllning & sättlager vid plattsättning.

Slitlager 0/16                      Slitlager grusvägar, bärlager under marksten i trädgårdsgång.

Bärlager /32                       Bärlager under slitlager, lagning av djupare större potthål.

0/63 | 0/90 | 0/150              Förstärkningslager/underbyggnad av vägkropp samt utfyllningar.