Dotterbolag

Rådasand

Rådasand AB ingår i Peabkoncernen och är ett dotterbolag till Swerock. Vi tillverkar och levererar specialsandprodukter som utvinns ur Rådaåsen, Lidköping, för olika användningsområden såsom vattenrening, järngjuterier, byggindustrin, värmekraftverk, halkbekämpning samt fritids- och hobbysektorn.

Peab Transport & Maskin AB

Inom Transport & Maskin Verkstadsservice har vi lång erfarenhet och bred kompetens av såväl reparationer som service av alla typer av tunga fordon och maskiner.

Swecem

Swecem AB grundades 2013 och är ett dotterbolag till Swerock med verksamhet i Sverige och Finland genom tre terminaler för cement och alternativa bindemedel. En ny fabrik i Oxelösund byggs och planeras att tas i drift i augusti 2020. Detta ingår i en stor satsning på alternativt material till klimatförbättrad betong.

template
template
template

template

template

template

template