Swerock storsatsar på hållbarhet i nya fabriken i Malmö

Swerock tar samlat grepp kring klimatfrågan med ny betongfabrik. Hela processen från drift och tillverkning till färdiga produkter och transporter vägleds av branschens mest ambitiösa hållbarhetssatsning. – Det här är framtidens fabrik, säger Viktor Sundberg, Swerock.

Swerock ingår i Peabkoncernen och är en av Sveriges största leverantörer av material och tjänster till bygg- och anläggningsbranschen. Nu har bolaget etablerat ny betongfabrik i Malmö.  

– Uppvärmningen av anläggningen är fossilfri och etableringen har präglats av att den ska vara så miljöanpassad som möjligt. För oss är det en självklarhet att ballast och bindemedel delvis eller i sin helhet är återvunna material och vi recirkulerar processvattnet, säger Viktor Sundberg som är avdelningschef för fabriksbetong region syd på Swerock.

Betong erbjuder flexibilitet, ger brandsäkra och energisnåla byggnader och är återvinningsbart. Men Swerock blundar inte för dess miljöpåverkan utan har förbundit sig att kunna erbjuda klimatförbättrad betong.

– Den nya fabriken är den anläggning som just nu tillverkar störst andel ECO-Betong. Majoriteten av de projekt vi vinner har krav på detta. Vi kan ersätta 65 procent av cementen med alternativa bindemedel, men har självklart ännu högre ambitioner.

Transporterna till och från fabriken har också en grön prägel.

– Vi använder nästan uteslutande HVO-bränsle och har ett eget tankställe som ger garanterad tillgång till bränsle. Vissa av våra fordon är hybrider och kan drivas med både HVO-bränsle och el, säger Viktor Sundberg.

Swerocks nya fabrik är tyst och dammfri, vilket ger bra arbetsförhållanden. Den kommer framförallt att leverera till byggmarknaden i Malmöområdet. Att fabriken ligger där är ingen slump.

– Malmö är en stor marknad och efterfrågar just klimatförbättrad betong. Med kontroll över hela kedjan från råvara till återvinning kan vi erbjuda den helhet som krävs för ett lyckat hållbarhetsarbete, säger Viktor Sundberg.

Pressmeddelande 2021-05-27

För mer information kontakta:

Viktor Sundberg, Avdelningschef Betong region Syd
E-post: viktor.sundberg@swerock.se
Telefon: 0733-84 71 37

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.