Arbetet som tillståndshandläggare är en utmaning

Kim Svitzer bor utanför Örkelljunga och arbetar som tillståndshandläggare på Swerock. Fågelskådning och vin är två av de stora intressena och på jobbet trivs han bra mycket tack vare bra kollegor.

- Jag tycker att vi har en bra gemenskap inom företaget och högt i tak. Arbetet som täkthandläggare är en utmaning, men det är en drivkraft att vilja få genom ett tillstånd. Det är roligt att se resultatet när allt är klart, säger Kim Svitzer.

En stor del av arbetet är att ta fram handlingar för både befintliga och nya täkter. Det är en lång process som kan pågå i över ett år.

- Jag upprättar ansökningar och ser till att vi lever upp till kraven på de tillstånd vi fått för exempelvis våra täkter och anläggningar inom avfallshantering. Det är ett lärorikt och brett yrke, där varje nytt tillstånd är en ny prövning, säger Kim Svitzer.

Det är länsstyrelsen eller mark- och miljödomstolen som tar beslutet om att få bedriva täktverksamhet. Ansökningarna måste vara noggrant gjorda.

- Det måste göras en utredning för att få lov till verksamheten, då ska man bland annat göra en bullerutredning och riskutredning. Man gör även en naturvärdesinventering för att undersöka exempelvis vilka växter, pollinerande insekter och fåglar det finns inom området. I vissa lägen måste man också göra en arkeologisk utredning, då kan det ta ännu längre tid, säger Kim Svitzer.

Varför är ditt arbete viktigt att genomföra?
- Mycket av det material som finns i våra täkter används till produktion av asfalt, betong och till ballast och då det viktigt att kunna leverera till verksamheterna. Det kräver att tillstånden följs och är i ordning.

Hur ser du på behovet av täkter i framtiden?
- Det används cirka 10-12 ton ballast per person och år i Sverige, för allt från vägar till husbyggen. Nu finns det dessutom behov av att bygga ännu mer, särskilt i Skåne. Då krävs det att vi har täktverksamheter som kan leverera material.

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till. 
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.         

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.