Ledning

Kontakt

Mats Norberg

VD Norden

Telefon: 0705-35 23 87

Stefan Axelsson

VD Sverige

Telefon: 0733-84 84 40

Stefan Axelsson

tf Regionchef Nord

Telefon: 0733-84 84 40

Magnus Lockner

Regionchef Mellersta

Telefon: 0733-84 80 01

Jörgen Johansson

Regionchef Väst

Telefon: 0704-24 14 30

Carl-Johan Mohlin

Regionchef Syd

Telefon: 0733-84 86 06

Karin Bergkvist

Hållbarhet och innovation Norden

Telefon: 0733-84 77 92

Helen Dalgart

HR Sverige

Telefon: 0733-84 74 42

Ann-Charlotte Persson

Kommunikation Norden

Telefon: 0722-18 28 25

Julia Hägglund

Kommunikation Sverige

Telefon: 0707-69 56 11

Ulrika Persson

KMA Sverige

Telefon: 0702-30 08 28

Patrik Lindholm

Inköp Sverige

Telefon: 0725-33 49 92

Ola Mårtensson

Teknik Sverige

Telefon: 0733-37 66 20

Niklas Engblom

Maskiner Sverige

Telefon: 0702-48 31 35