Swerock förvärvar verksamhet i Ludvika

Tillsammans med Peab Asfalt förvärvar Swerock verksamhet i AEB Anläggningsentreprenader AB i Ludvika.

Då AEB Anläggningsentreprenader AB i Ludvika har för avsikt att renodla sin anläggningsverksamhet, förvärvar Swerock Dalabetong i Ludvika AB.

Samtidigt övertar Peab Asfalt samtliga asfaltmaskiner från AEB Maskin AB.

- Vi ser Ludvika som en expansiv kommun avseende näringsliv och att verksamheterna passar bra in i våra ordinarie segment, säger Håkan Wifvesson, VD Swerock och Håkan Jacobsson, VD Peab Asfalt.

Affären genomfördes 2017-08-11.

För mer information, kontakta
Håkan Wifvesson, VD Swerock, 0733-84 75 83 eller
Håkan Jacobsson, VD Peab Asfalt, 0733-37 66 05. 

Dela det här på: