Betong är hållbart

Vill du veta mer om dagens lösningar och framtidens utveckling vad gäller betong som hållbart byggmaterial? Nu lanseras en ny webbplats som samlar goda exempel, konkreta tips och den senaste forskningen. Syftet är att inspirera till nytänkande och ökad samverkan för att minska klimatpåverkan från vårt samhällsbygge.

Innovation sker inom alla material och idag går utvecklingen snabbare än någonsin. Det mest hållbara valet görs alltid utifrån varje projekts unika krav och förutsättningar, med hänsyn till hela livscykeln och genom bred samverkan i tidigt skede. Betong är ett mångsidigt och beständigt material, som erbjuder goda egenskaper vad gäller fukt, brand, ljudmiljö och energieffektivitet, och som tar upp koldioxid under hela sin livstid.

Redan med dagens teknik kan vi minska betongens klimatpåverkan med 30-50 procent om vi optimerar alla steg i kedjan, från design och konstruktion till recept och tillverkning. Vill du veta mer? Besök Betong är hållbart! Här har branschorganisationen Svensk Betong samlat goda exempel från bland annat Swerock, tillsammans med konkreta tips och det senaste inom forskning och utveckling.

Dela det här på: